PICTS

Polish Interventional Cardiology THV Survey​

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w sondażu na temat przebiegu programu przecewnikowego leczenia wad zastawkowych serca w Polsce (PICTS 2021). Jego celem jest przedstawienie zapotrzebowania oraz dynamiki rozwoju nowoczesnych metod leczenia wad serca w naszym kraju. 

Państwa odpowiedzi na 12 pytań będą przedstawione 4 marca 2021 roku w trakcie THT Conference 2021 oraz opublikowane z wykazem uczestniczących ośrodków.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.
Z wyrazami szacunku,

Radosław Parma, Maciej Dąbrowski